.

İdari Personel

Habil ALTIN
Yüksekokul Sekreteri
Telefon: +90 248 213 4446
E-posta: haltin@mehmetakif.edu.tr
Coşkun PINAR
Şef
Mali İşler
Telefon: 0248 213 44 08
E-posta: coskunpinar@mehmetakif.edu.tr
Başak ÖZKAN
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 4407
E-posta: bozkan@mehmetakif.edu.tr
Nazan GENÇ
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: 0248 213 44 06
E-posta: ngec@mehmetakif.edu.tr@mehmetakif.edu.tr
Perihan BAYRAK
Bilgisayar İşletmeni
Yazı/Personel İşleri
Telefon: +90 248 213 4403
E-posta: pbayrak@mehmetakif.edu.tr
Gizem SİPAHİ
Hizmetli
Mali İşler-Döner Sermaye İşleri
Telefon: 0248 213 44 09
E-posta: gsipahi@mehmetakif.edu.tr
Sultan ÇELİK
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 44 05
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Emine METİN
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 4410
E-posta: emetin@mehmetakif.edu.tr
Selin PAZARLIOĞLU
Sürekli İşçi
Özel Kalem
Telefon: +90 248 213 4400
E-posta: spazarlioglu@mehmetakif.edu.tr
Soner TAŞAN
Sürekli İşçi
Taşınır Kayıt
Telefon: +90 248 213 44 12
E-posta: stasan@mehmetakif.edu.tr@mehmetakif.edu.tr
Güler MUTLU
Sürekli İşçi
Yardımcı İşler
Telefon: +90 248 213 4400
E-posta: gmutlu@mehmetakif.edu.tr

Yüksekokulumuz

  • Tarihçe
  • Misyon-Vizyon ve Değerlerimiz
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması