.

Birim Kalite Komisyonu

Doç. Dr. Bayram AKAY (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Utku ONGUN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÜNCAN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÇETİN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Merve ÇETİN (Üye)
Öğr. Gör. İlhan AVCU (Üye)
Bilgisayar İşletmeni Yasin ÜSTÜNDAĞ (Üye)
Öğrenci Melisa KOL (Üye)

Birim Kalite Komisyonu

  • Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
  • Birim Kalite Komisyonu Üyelerinin Görevleri