.

Misyon-Vizyon ve Değerlerimiz

Misyon

  • Turizm endüstrinsin ihtiyaç duyduğu mesleki deneyime sahip, birden fazla dili konuşabilen ve sektör bağlamında nitelikli bireyler yetiştirmek,
  • Akademisyenlerin nitelikli yayınlar üretmesi ve bu yayınları Dünyadaki önde gelen dergilerde yayınlaması,
  • Sürekli gelişmenin temel ilke olarak belirlenmesi.

Vizyon

Uygulamalı ve teorik eğitimin verildiği, nitelikli bilginin üretildiği ve yenilikçi ve girişimci bireylerin yetiştirildiği bir eğitim kurumu olarak Türkiye’de önde gelen okullar arasında yer almak.

Değerler

• Bilimsel düşünce

• Saygı ve Hoşgörü

• Adalet

• Etik ve ahlaki değerlere bağlılık

• Kurumsal adalet

• Sürdürülebilirlik

• Öğrenci Odaklılık

• Profesyonellik

• Şeffaflık

• Yaratıcılık

• Sorumluluk ve Disiplin

Yüksekokulumuz

  • Tarihçe
  • Misyon-Vizyon ve Değerlerimiz
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması