.

Stratejik Amaçlar

Yüksekokulumuzun kalite güvencesi sistemi kapsamında, Üniversitemizin 2022-2026 Stratejik Planı ile uyumlu olarak insan kaynaklarının, fiziki mekânların ve eğitim ortamlarının fakülte misyonumuzu ve vizyonumuzu gerçekleştirmeye yönelik verimli ve etkili bir şekilde kullanımını hedeflemektedir.

Kalite Güvence Sistemi

  • Stratejik Amaçlar
  • İç Kalite Güvencesi
  • Eğitim Öğretim Kalite Güvencesi
  • Öğrenci Değerlendirme Sistemi