.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü (İÖ)

Öğrenci Katkı Payı Ücreti:

İkinci Öğretim Öğrenim Ücreti: Bu programa kayıt olan öğrenciler, ikinci öğretim ücretini ödemeleri zorunludur.

Not: Bu programa kayıt olan öğrencilerden her eğitim-öğretim yarıyılında, ders uygulamalarında kullanılmak üzere sarf malzeme ve araç-gereç gideri katkısı 1.500,00 ₺ alınır.

Kayıt Olabilmek:

Bu programa kayıt olabilmek için, mutfak takımı ve gereçlerini kullanamayacak düzeyde engeli olmamak.

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Uygulaması:

İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.

Staj ve İşbaşında Eğitim Modeli:

Bu programda staj zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu programda 6+2 uygulamalı eğitim modeli uygulamaktadır. Uygulamalı eğitimler son iki (7. ve 8.) yarıyılda Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu İşbaşında Eğitim Yönergesi’nde belirtilen şartları taşıyan işletmelerde yapılmaktadır. Bu programda kayıtlı öğrencilere Üniversite tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmektedir.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği:

Eğitim öğretim faaliyetleri, Burdur MAKÜ İstiklal Yerleşkesinde gerçekleştirilmektedir.

Mesleğin Gerektirdiği Kıyafet ve Donanım Malzemeleri:

Bu programa kayıt olan öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymeleri ve kişisel ekipmanlarını (bıçak seti vb.) bulundurmaları zorunludur. Kıyafetlerin temini öğrenciye aittir.

Öğretim Gideri:

Bu programa kayıt olan öğrencilerden her eğitim-öğretim yılının her yarıyılında, ders uygulamalarında kullanılmak üzere sarf malzeme ve araç-gereç gideri katkısı alınır.

Programın İçeriği:

Bu programın amacı bilgi ve beceri ile donanmış, kültürlü, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilinçli, yenilikçi niteliklere sahip konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri için nitelikli yönetici şefler (aşçılar) yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda, dört yıllık lisans eğitimi süresince öğrenciler en temelden en ileri seviyeye kadar yiyecek ve içecek üretimi ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmakta, iş hayatında ihtiyaç duyacakları işletmecilik ve yöneticilik becerileri kazandırılmaktadır. Program sonunda öğrenciler kendi yiyecek içecek işletmelerini kurup yönetebilecekleri gibi ağırlıklı olarak yiyecek içecek işletmelerinde gastronomi uzmanı, yönetici, şef, şef yardımcısı, kısım şefi, pastane şefi gibi unvanlarla çalışabilmektedirler. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elamanı olarak da çalışabilmektedir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde eğitim ve öğretim süresi 4 yılı kapsamaktadır, eğitim ve öğretim süresinin ilk yılı diğer bölümlerle ortak olup, dersler müfredatta yer almaktadır. Dersler zorunlu ve seçmeli alan dersleri, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimiz, Türk Mutfağı ve farklı mutfak kültürleri ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgiye sahip olarak mezun olacaklardır.

Program Akreditasyonları:

Bu programın akreditasyon antlaşması yoktur.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışabilme:

Öğrencilerimiz eğitim ve öğretim saatlerinin dışında isterlerse üniversitenin çeşitli birimlerinde kısmi olarak (part-time) çalışabilirler.

Öğle Yemeği Yardımı:

Maddi imkânı yeterli olmayan öğrencilerimize ücretsiz yemek yardımı verilebilmektedir. Öğrenci sayısı, SKS Daire Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Yurt, Barınma:

Üniversitemiz yerleşkelerinde yer alan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 2.288 erkek 2.776 kız toplam 5.064 yatak kapasiteli yurt; ayrıca İl merkezinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtları bulunmaktadır. 

Burdur İl Merkezinde ayrıca özel öğrenci pansiyonları ve apartlar da barınma hizmeti sağlamaktadır.

Bölümler

  • Turizm İşletmeciliği Bölümü
  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları (NÖ)
  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ)