.

Turizm Topluluğu

MAKÜ Turizm Topluluğu, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Güz Döneminde Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÜNCAN akademik danışmanlığında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuluna bağlı bir öğrenci topluluğu olarak açılmış ve aynı dönem topluluk faaliyetlerine başlamıştır. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişmelerine katkıda bulunmak, öğrencileri araştırıcı ve sorgulayıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirmek, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak ve akademik gelişimlerine yardımcı olmak MAKÜ Turizm Topluluğunun genel amaçlarıdır. Genel amaçların yanı sıra Topluluğun özel amaçları da mevcuttur. MAKÜ öğrencilerinin tarihi, kültürel, rekreasyonel ve turistik değerleri görüp öğrenmelerini sağlamak, öğrencilerin turizm alanı ile ilgili eğitim faaliyetlerine ve etkinliklere katılmalarını sağlamak, öğrencilerin kariyer gelişimlerini destekleyici etkinlikler düzenlemek ve mevcut turizm öğrencilerini üniversitelerin turizm bölgelerinde akademik kariyer ve turizm sektöründe kariyer yapmış mezun turizm öğrencilerimiz ile buluşturma etkinlikleri düzenlemek Topluluğun özel amaçları arasında yer almaktadır. Bu amaçlar arasında ayrıca, öğrencilerin Burdur ve çevresinde boş zamanlarını değerlendirebilecekleri rekreasyon olanaklarını keşfetmeleri için rekreatif etkinlikler düzenlemek, öğrencilerin birbirlerini tanımaları, birbirleri ile kaynaşmaları ve sosyal ilişkiler geliştirebilmeleri için sosyal aktiviteler düzenlemek, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak aktiviteler yapmak ve öğrencilerin doğa ile buluşmaları ve çevre bilinci kazanmaları için doğa yürüyüşleri ve doğada çeşitli aktiviteler düzenlemek de mevcuttur. MAKÜ Turizm Topluluğu, bu amaçlar doğrultusunda Yüksekokulumuz bünyesinde aktif olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Footer Menü

  • Gastronomi ve Mutfak Topluluğu
  • Turizm Topluluğu
  • AKTS Bilgi Paketi
  • Maküsosyal
  • ERASMUS+
  • Uygulama Alanları
  • Öğrenci Toplulukları İşlemleri
  • Öğrenci Kariyer Geliştirme ve İzleme Sistemi
  • MezunNET