.

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Öğrenci Katkı Payı Ücreti:

Öğrenciler, program süresi içerisinde Öğrenci Katkı Payı Ücreti ödemezler.

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Uygulaması:

İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.

Staj ve İşbaşında Eğitim Modeli:

Bu programda staj zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu Programda 6+2 uygulamalı eğitim modeli uygulamaktadır. Uygulamalı eğitimler son iki (7. ve 8.) yarıyılda Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu İşbaşında Eğitim Yönergesi’nde belirtilen şartları taşıyan işletmelerde yapılmaktadır.

Bu programda kayıtlı öğrencilere Üniversite tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmektedir.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği:

Eğitim öğretim faaliyetleri, Burdur MAKÜ İstiklal Yerleşkesinde gerçekleştirilmektedir.

Programın İçeriği:

Bu programın amacı uluslararası turizm piyasasında rekabet edebilecek özellikteki Turizm işletmelerinin gereksinimi olan yönetsel ve teknik bilgi, beceri ve donanıma sahip, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, etik değerleri ilke edinmiş insan kaynaklarını yetiştirmektir.

Bu programdan dört yıllık lisans eğitimi sonunda mezun olan öğrenciler turizm ve kurvaziyer işletmelerinin önbüro, kat hizmetleri, yiyecek-içecek, satış ve pazarlama, insan kaynakları, müşteri ilişkileri bölümlerinde olmak üzere tüm turizm işletmelerinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev alabilmektedirler. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elamanı olarak da çalışabilmektedir.

Program Akreditasyonları:

Bu programın akreditasyon antlaşması yoktur.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışabilme:

Öğrencilerimiz eğitim ve öğretim saatlerinin dışında isterlerse üniversitenin çeşitli birimlerinde kısmi olarak (part-time) çalışabilirler.

Öğle Yemeği Yardımı:

Maddi imkânı yeterli olmayan öğrencilerimize ücretsiz yemek yardımı verilebilmektedir. Öğrenci sayısı, SKS Daire Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Yurt, Barınma:

Üniversitemiz yerleşkelerinde yer alan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 2.288 erkek 2.776 kız toplam 5.064 yatak kapasiteli yurt; ayrıca İl merkezinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtları bulunmaktadır.

Burdur İl Merkezinde ayrıca özel öğrenci pansiyonları ve apartlar da barınma hizmeti sağlamaktadır.

Bölümler

  • Turizm İşletmeciliği Bölümü
  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları (NÖ)
  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ)