.

Kalite-İç Kontrol

 • İş Akış Şemaları
 • Kalite Politikamız
 • İç Denetleme Birimi
 • Planlar ve Raporlar
 • Organizasyon Şeması
 • Birim Danışma Kurulu
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Kamu Hizmet Standartları
 • Memnuniyet Anketlerimiz
 • Öğrenci Değerlendirme Sistemi
 • Eğitim-Öğretim PUKÖ Döngüsü
 • Eğitim-Öğretim Kalite Güvencesi
 • Kalite Odaklı Organizasyon Şeması
 • Akademik ve İdari Personel Görev Tanımları
 • Yüksekokul Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü