.

Lisansüstü Programlar

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde açılmıştır. Bu program, benzersiz doğası, Türkiye'nin dört bir yanından öğrencileri kendine çekerek birçok değeri barındıran bir mutfağa sahip Türkiye'de kültürlü bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu eğitim gastronominin genel eğilimlerini yakından izlemenin yanı sıra gastronominin alt disiplinlerini oluşturan mutfak yönetimi, yiyecek pazarlaması, gıda hijyeni ve güvenliği, yiyecek turizminin finansal boyutları, sürdürülebilirlik konusunda yoğunlaşmakta ve ayrıca Türk gastronomisinin kaynakları ve temel sorunlarını irdelemeyi amaçlamaktadır.

Programda okutulan dersleri ise “Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” ve “Seminer” olmak üzere 2 zorunlu ders ile 16 adet seçmeli ders oluşturmaktadır.  Öğrencinin Programdan mezun olabilmesi için, bir dönemde en az 30 AKTS olmak üzere iki dönemde toplam 60 AKTS’lik 7 ders ile bir seminer dersi alması ve ders dönemini başarıyla tamamlamasının ardından bir de “Yüksek Lisans Tezi” yazması gerekmektedir. Alan dışından gelen öğrenciler için Programda iki yarıyıl “Bilimsel Hazırlık” süreci uygulanmaktadır. Programa kayıtlı öğrenciler, mezuniyet şartını sağladıkları taktirde “Bilim Uzmanı” unvanı alacaklardır. 

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) “Lisansüstü Program Açılması” konulu 01.06.2018 tarih ve 42881 sayılı yazısı ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı ve yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir program olarak açılmıştır. Program, turizm alanında yüksek lisans derecesine sahip olacak adayları turizm sektörü için yönetsel pozisyonlara hazırlamak amacıyla eğitim vermekte olup, bu alanda akademik kariyer yapmayı hedefleyen adaylara da gerekli nitelikleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Program, ilk lisansüstü öğrencilerini 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde almış olup, Programa kabul edilen öğrencilerle birlikte yüksek lisans düzeyindeki ilk eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. Programda, alanında uzmanlaşmış 1 Profesör, 4 Doçent ve 4 Doktor Öğretim Üyesi ders verip yüksek lisans tezi yazdırmaktadır. Program kapsamındaki eğitim öğretim faaliyetleri, MAKÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde yürütülmektedir.

Programda okutulan dersleri ise “Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, “Turizm Araştırmalarında Bilgisayarlı İstatistik Uygulamaları” ve “Seminer” olmak üzere 3 zorunlu ders ile 24 adet seçmeli ders oluşturmaktadır. Öğrencinin Programdan mezun olabilmesi için, bir dönemde en az 30 AKTS olmak üzere iki dönemde toplam 60 AKTS’lik 7 ders ile bir seminer dersi alması ve ders dönemini başarıyla tamamlamasının ardından bir de “Yüksek Lisans Tezi” yazması gerekmektedir. Alan dışından gelen öğrenciler için Programda iki yarıyıl “Bilimsel Hazırlık” süreci uygulanmaktadır. Programa kayıtlı öğrenciler, mezuniyet şartını sağladıkları taktirde “Bilim Uzmanı” unvanı alacaklardır. Programdan Bilim Uzmanı olarak mezun olan öğrenciler, turizm sektörüyle alakalı lisansüstü düzeyde edindiği bilgilerden yola çıkarak öngörülerde bulunabilme becerileri geliştirebilecektir. Ayrıca öğrencinin, alanındaki bilimsel çalışmaları yakından takip edebilmesi, turizm politikalarını değerlendirebilmesi, alanıyla alakalı bir araştırma planlayarak yürütebilmesi ve raporlaştırabilmesi de beklenmektedir. Diğer yandan, öğrenci, yürüttüğü araştırmalar ile ilgili verilere en verimli ve kolay yollardan ulaşabilmeyi ve veriyi etik ilkelere göre, doğru ve sağlıklı bir şekilde analiz edip yorumlayabilmeyi öğrenebilecektir. Bu becerileri edinen öğrenci, alanında bilimsel araştırmalar yapıp yayımlayabilecek ve ilgili projelerde yer alabilecektir.

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Doktora Programı

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Doktora Programı, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde açılmıştır. Bu program, misyonu, Turizm İşletmeciliği bilgi ve becerisi gerektiren tüm sektörlerde temel turizm bilgisi kuvvetli, yenilikçi, girişimci, etik değerleri özümsemiş ve çevre bilincinde olan toplumun bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini karşılayacak niteliklere sahip uzman turizmciler, akademisyenler ve bilim insanları yetiştirmektir. Bu programın amacı, ülkemizde iyi yetişmiş turizm sektörü çalışanlarından ziyade alanında uzmanlaşmış, teorilere hakim olan, görüşlerini, mesleki deneyimlerini ve bilgi birikimlerini akademik anlamda paylaşabilecek turizmciler yetiştirmektir.

Dönemsel talep dalgalanmaları söz konusu olsa da hem iç turizm hem de uluslararası turizm Türkiye’de ve Dünya’da büyümeye devam etmektedir ve gelecek yıllarda da devam edeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, mikro düzeyde ziyaretçilerin ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayan ulaştırma, konaklama, yeme-içme, rekreasyon ve diğer turizm işletmelerinin bütün paydaşları memnun edecek ve sürdürülebilir bir şekilde yönetimi için turizm sektöründe uzman yönetici ve araştırmacılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doktora programı, bu alanda uzmanlaşmak ve akademik düzeyde çalışmalar yapmak isteyen doktor adaylarına ileri düzey uzmanlık bilgisi kazandırmayı ve turizm alanında uzman turizmciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programda okutulan dersleri ise “Bilim Felsefesi”, "Turizm Araştırmalarında Nicel Araştırma Teknikleri", “Seminer I-II” ve "Uzmanlık Alan Dersi I-II"olmak üzere 6 zorunlu ders ile 19 adet seçmeli ders oluşturmaktadır.  Öğrencinin Programdan mezun olabilmesi için,en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisiyi başarılı bir şekilde tamamlaması gerekmektedir. Programa kayıtlı öğrenciler, mezuniyet şartını sağladıkları taktirde “Bilim Doktoru (PhD)” unvanı alacaklardır. 

öğrenci işleri

  • Ders İçerikleri
  • Öğrenci Formları
  • İşbaşında Eğitim/Staj
  • Lisansüstü Programlar
  • Değişim Programları
  • Öğrenci Toplulukları
  • Mevzuatlar