.

Kalite-İç Kontrol

 • KBYS
 • Kalite Politikamız
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Kalite Yönetim Sistemi Döngüsü
 • Yüksekokul Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • İş Akış Şemaları ve Görev Tanımları
 • Kurul, Koordinatörlük ve Komisyonlar
 • Kalite Formları
 • Kalite Güvencesi Sistemi
 • Planlar ve Raporlar
 • Kurum İçi Faaliyetler
 • Memnuniyet Anketlerimiz