.

Birim Danışma Komisyonu

Prof. Dr. Murat YEŞİLTAŞ

(Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Serhat Adem SOP

(Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Emre ERBAŞ

(Üye)

Doç. Dr. Olcay KİLİNÇ

(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÇETİN

(Üye)

Pınar ARSLAN

(Kamu Temsilcisi)- (Dış Paydaş)

Emine KRAVKAZ

(Özel Sektör Temsilcisi)- (Dış Paydaş)

Emel ŞAHİN

(Özel Sektör Temsilcisi)- (Dış Paydaş)

Adil GÜRKAN

(Özel Sektör Temsilcisi)- (Dış Paydaş)

Gözde KUM

(Birim Öğrenci Temsilcisi)

Ümit AKIN

(Mezun Öğrenci)

Kalite-İç Kontrol

 • KBYS
 • Kalite Politikamız
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Kalite Yönetim Sistemi Döngüsü
 • Yüksekokul Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • İş Akış Şemaları ve Görev Tanımları
 • Kurul, Koordinatörlük ve Komisyonlar
 • Kalite Formları
 • Kalite Güvencesi Sistemi
 • Planlar ve Raporlar
 • Kurum İçi Faaliyetler
 • Memnuniyet Anketlerimiz