.

Birim Danışma Komisyonu

Prof. Dr. Murat YEŞİLTAŞ

(Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Serhat Adem SOP

(Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Emre ERBAŞ

(Üye)

Doç. Dr. Olcay KİLİNÇ

(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÇETİN

(Üye)

Pınar ARSLAN

(Kamu Temsilcisi)- (Dış Paydaş)

Emine KRAVKAZ

(Özel Sektör Temsilcisi)- (Dış Paydaş)

Emel ŞAHİN

(Özel Sektör Temsilcisi)- (Dış Paydaş)

Adil GÜRKAN

(Özel Sektör Temsilcisi)- (Dış Paydaş)

Gözde KUM

(Birim Öğrenci Temsilcisi)

Ümit AKIN

(Mezun Öğrenci)

Kalite-İç Kontrol

 • İş Akış Şemaları
 • Kalite Politikamız
 • İç Denetleme Birimi
 • Planlar ve Raporlar
 • Organizasyon Şeması
 • Birim Danışma Kurulu
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Kamu Hizmet Standartları
 • Öğrenci Değerlendirme Sistemi
 • Eğitim-Öğretim PUKÖ Döngüsü
 • Eğitim-Öğretim Kalite Güvencesi
 • Kalite Odaklı Organizasyon Şeması
 • Akademik ve İdari Personel Görev Tanımları
 • Yüksekokul Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü