.

Kamu Hizmet Standartları

Üniversite birimlerimiz tarafından sunulan hizmetlerle ilgili başvurular için gerekli belgelerin ve en geç tamamlanma sürelerinin belirlenerek standartlaştırıldığı ve bu standartlara uyulmaması durumunda başvuruların yapılacağı yerlerin beyan edildiği sistemdir.

Üniversitemizin web sitesinde detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.


Kalite-İç Kontrol

 • İş Akış Şemaları
 • Kalite Politikamız
 • İç Denetleme Birimi
 • Planlar ve Raporlar
 • Organizasyon Şeması
 • Birim Danışma Kurulu
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Kamu Hizmet Standartları
 • Öğrenci Değerlendirme Sistemi
 • Eğitim-Öğretim PUKÖ Döngüsü
 • Eğitim-Öğretim Kalite Güvencesi
 • Kalite Odaklı Organizasyon Şeması
 • Akademik ve İdari Personel Görev Tanımları
 • Yüksekokul Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü