.

Birim Kalite Komisyonu

Doç. Dr. Bayram AKAY

(Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Utku ONGUN

(Üye)

Öğr. Gör. İlhan AVCU

(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÜNCAN

(Üye)

Bilgisayar İşletmeni Yasin ÜSTÜNDAĞ

(Üye)

Öğrenci Melisa KOL

(Üye)


Kalite-İç Kontrol

 • İş Akış Şemaları
 • Kalite Politikamız
 • İç Denetleme Birimi
 • Planlar ve Raporlar
 • Organizasyon Şeması
 • Birim Danışma Kurulu
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Kamu Hizmet Standartları
 • Memnuniyet Anketlerimiz
 • Öğrenci Değerlendirme Sistemi
 • Eğitim-Öğretim PUKÖ Döngüsü
 • Eğitim-Öğretim Kalite Güvencesi
 • Kalite Odaklı Organizasyon Şeması
 • Akademik ve İdari Personel Görev Tanımları
 • Yüksekokul Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü