.

Birim Kalite Komisyonu

Doç. Dr. Bayram AKAY (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Utku ONGUN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÜNCAN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÇETİN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Merve ÇETİN (Üye)
Öğr. Gör. İlhan AVCU (Üye)
Bilgisayar İşletmeni Yasin ÜSTÜNDAĞ (Üye)
Öğrenci Melisa KOL (Üye)

Kalite-İç Kontrol

 • KBYS
 • Kalite Politikamız
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Kalite Yönetim Sistemi Döngüsü
 • Yüksekokul Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • İş Akış Şemaları ve Görev Tanımları
 • Kurul, Koordinatörlük ve Komisyonlar
 • Kalite Formları
 • Kalite Güvencesi Sistemi
 • Planlar ve Raporlar
 • Kurum İçi Faaliyetler
 • Memnuniyet Anketlerimiz