.

Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Murat YEŞİLTAŞ

(Başkan)

Doç. Dr. Serhat Adem SOP

(Üye)

Yüksekokul Sekreteri Mehmet AKCALI

(Üye)

Kalite-İç Kontrol

  • Kamu Hizmet Standartları
  • Birim Kalite Komisyonu
  • İç Denetleme Birimi