.

Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Doç. Dr. Serhat Adem SOP

(Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Utku ONGUN

(Üye)

Öğr. Gör. İlhan AVCU

(Üye)

Yüksekokul Sekreteri Yasin ÜSTÜNDAĞ

(Üye)

Öğrenci Melisa KOL

(Üye)


Kalite-İç Kontrol

  • Birim Danışma Kurulu
  • Birim Kalite Komisyonu
  • İç Denetleme Birimi
  • Kamu Hizmet Standartları