.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında uzman eğitim kadrosu ile eğitime başlayan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün amacı bilgi ve beceri ile donanmış, kültürlü, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilinçli, yenilikçi niteliklere sahip konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri için nitelikli yönetici şefler (aşçılar) yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda, dört yıllık lisans eğitimi süresince öğrenciler en temelden en ileri seviyeye kadar yiyecek ve içecek üretimi ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmakta, iş hayatında ihtiyaç duyacakları işletmecilik ve yöneticilik becerileri kazandırılmaktadır. Program sonunda öğrenciler kendi yiyecek içecek işletmelerini kurup yönetebilecekleri gibi ağırlıklı olarak yiyecek içecek işletmelerinde gastronomi uzmanı, yönetici, şef, şef yardımcısı, kısım şefi, pastane şefi gibi unvanlarla çalışabilmektedirler. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elamanı olarak da çalışabilmektedir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde eğitim ve öğretim süresi 4 yılı kapsamaktadır, eğitim ve öğretim süresinin ilk yılı diğer bölümlerle ortak olup, dersler müfredatta yer almaktadır. Dersler zorunlu ve seçmeli alan dersleri, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimiz, Türk Mutfağı ve farklı mutfak kültürleri ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgiye sahip olarak mezun olacaklardır.