.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında uzman eğitim kadrosu ile eğitime başlayan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün amacı bilgi ve beceri ile donanmış, kültürlü, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilinçli, yenilikçi niteliklere sahip konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri için nitelikli yönetici şefler (aşçılar) yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, dört yıllık lisans eğitimi süresince öğrenciler en temelden en ileri seviyeye kadar yiyecek ve içecek üretimi ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmakta, iş hayatında ihtiyaç duyacakları işletmecilik ve yöneticilik becerileri kazandırılmaktadır. Program sonunda öğrenciler kendi yiyecek içecek işletmelerini kurup yönetebilecekleri gibi ağırlıklı olarak yiyecek içecek işletmelerinde gastronomi uzmanı, yönetici, şef, şef yardımcısı, kısım şefi, pastane şefi gibi unvanlarla çalışabilmektedirler. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elamanı olarak da çalışabilmektedir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü eğitim ve öğretim süresi dört yılı kapsamaktadır, eğitim ve öğretim süresinin ilk yılı diğer bölümlerle ortak olup, dersler müfredatta yer almaktadır. Ayrıca isteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Dersler zorunlu ve seçmeli alan dersleri, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, Türk Mutfağı ve farklı mutfak kültürleri ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgiye sahip olarak mezun olacaklardır. Bu programda staj zorunluluğu bulunmaktadır. Aynı zamanda 6+2 uygulamalı eğitim modeli uygulanmaktadır. Uygulamalı eğitimler son iki (7. ve 8.) yarıyılda Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu İşbaşında EğitimYönergesi’nde belirtilen şartları taşıyan işletmelerde yapılmaktadır.