Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

Seyahat işletmeciliği Bölümü, ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim kademelerinde hizmet verebilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, turizm endüstrisinin mevcut ve potansiyel ihtiyaçlarının farkında olan, insanlara hizmet etmeyi özümsemiş ve hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış, sosyal değerlere sahip nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler başta seyahat acentaları, tur operatörleri, e-turizm pazarlama işletmeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası hava, deniz, kara ve demiryolu ulaştırma işletmeleri, yat ve marina işletmeleri, kurvaziyer işletmelerinin operasyon, muhasebe, transfer, satış ve pazarlama, insan kaynakları, müşteri ilişkileri bölümlerinde iş bulma olanağına sahiptir. Bölüm mezunları kazandıkları diploma ile seyahat acentalarında enformasyon memurluğu yetki belgesine sahip olmaktadır. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elamanı olarak da çalışabilmektedir.

Akademik Kadro