.

Misyon, Vizyon ve Değerler

Misyon

Yüksekokulun öncelikli amacı turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitim, araştırma ve hizmeti geliştirmek için bilgi, program ve hizmet üreten evrensel bir eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir. Bu fikirle yola çıkan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulumuz, öğrencilerimizin turizm sektörünün beklentileri doğrultusunda bilimsel, uygulanabilir mesleki bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamayı, bilimsel bilgi üretmeyi ve kalifiye bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, bu hedefler doğrultusunda en seçkin akademisyen, uzman ve öğrencileri verimli bir ortamda bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyon

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu olarak vizyonumuz, araştırmacı, yeniliklere açık, sektörle sürekli olarak etkileşim ve paylaşım içinde olan, bilimsel çalışmaları ile akademik çevrede tanınan, gelişime açık, yetiştirdiği bireylerle her zaman lider bir eğitim-öğretim kurumu olmaktır.

Değerler

 • Bilimsel düşünce
 • Yenilikçilik
 • Katılımcılık
 • Sürdürülebilirlik
 • Girişimcilik
 • Şeffaflık
 • İşbirliği
 • Kurumsal adalet
 • Sevgi ve hoşgörü
 • Etik ve ahlaki değerlere bağlılık
 • Objektiflik
 • Sürekli iyileştirmeyi benimsemekkalite

 • Birim Kalite Komisyonu