.

İç Denetleme Birimi

İÇ DENETLEME BİRİMİ

Doç. Dr. Üyesi Bayram AKAY

(Başkan)

Öğr. Gör. Ramazan ARSLAN

(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Merve ÇETİN

(Üye)

Kalite-İç Kontrol

  • Birim Danışma Kurulu
  • Birim Kalite Komisyonu
  • İç Denetleme Birimi
  • Kamu Hizmet Standartları