.

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Turizm İşletmeciliği bölümü, 2013 yılında kurulmuştur. Bölümün amacı turizm işletmeciliği alanında çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, üç yabancı dil (İngilizce, Almanca ve Rusca), bilgi teknolojileri, turizm sektörü ve turizm işletmeleri, modern işletmecilik ve yöneticilik ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmaktadır. Turizm İşletmeciliği bölümü eğitim ve öğretim süresi dört yıldır. Ancak isteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Bu programda staj zorunluluğu bulunmaktadır. Aynı zamanda 6+2 uygulamalı eğitim modeli uygulanmaktadır. Uygulamalı eğitimler son iki yarı yılda (7. veya 8.) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu İşbaşında Eğitim Yönergesi’nde belirtilen şartları taşıyan işletmelerde yapılmaktadır.