.

Konaklama İşletmeciliği Bölümü

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde uzman eğitim kadrosu ile eğitime başlayan Konaklama İşletmeciliği Bölümü’nün amacı uluslararası turizm piyasasında rekabet edebilecek özellikteki konaklama işletmelerinin gereksinimi olan yönetsel ve teknik bilgi, beceri ve donanıma sahip, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, etik değerleri ilke edinmiş insan kaynaklarını yetiştirmektir.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler konaklama ve kurvaziyer işletmelerinin önbüro, kat hizmetleri, yiyecek-içecek, satış ve pazarlama, insan kaynakları, müşteri ilişkileri bölümlerinde olmak üzere tüm turizm işletmelerinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev alabilmektedirler. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elamanı olarak da çalışabilmektedir.